Seamore crowdfunding has started

Seamore crowdfunding Published: 06-03-2018Seamore is turning seaweed into an everyday food. They turn the healthiest, most sustainable ingredient on the planet into tasty, convenient and affordable food. With seaweed pasta, bacon and wraps... Read more

Misbruik inkoopmacht door supermarkt bevestigd door rechter

Misbruik inkoopmacht supermarkt bevestigd Published: 12-02-2018De Duitse mededingingsautoriteit, Bundeskartellamt, oordeelde in 2014 dat de eisen die supermarktketen EDEKA stelde aan haar leveranciers, misbruik van haar positie opleverden. Die eisen werden (met terugwerkende kracht) gesteld na... Read more

Wijziging van de zeggenschap bij uw contractspartij

Nysingh update: Wijziging van de zeggenschap bij uw contractspartij Published: 25-01-2018Om niet voor verrassingen te komen staan als op enig moment de zeggenschap bij een contractspartner wordt gewijzigd, waardoor de samenwerking een andere – en mogelijk een minder positieve –... Read more

Noodmaatregelen om GMO’s te beperken of verbieden alleen mogelijk bij bewijs voor gevaar

Nysingh update: Noodmaatregelen om GMO’s te beperken Published: 25-01-2018In een recent arrest (C-111/16) heeft het Hof van Justitie (Hof) zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van noodmaatregelen van de overheid om het telen van genetisch gemodificeerd organismen (GMO’s) te... Read more