Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Partners gezocht voor ‘Ingredient Farm’

Published: 31-03-2016, | Member: Intertaste Food Ingredients

Specerijen, smaak- en geurstoffen geproduceerd in Nederlandse kassen kunnen een goed alternatief zijn voor ingrediënten uit tropische gebieden. Ingrediëntenleverancier Intertaste zoekt partners om in het glastuinbouwgebied Next Garden in de gemeente Lingewaard een ‘Ingredient Farm’ op te zetten. De Ingredient Farm moet een communicatie- en inspiratie-arena worden voor alle betrokken partijen.

Nieuwe ketens
Intertaste wil samen met andere ingrediëntenleveranciers, voedingsmiddelenbedrijven, bedrijven die gespecialiseerd zijn in extractietechnologie en telers werken aan nieuwe ketens. Het voornemen is om daarvoor in een moderne tuinbouwkas nieuwe teeltsystemen te ontwikkelen voor de productie van planten waaruit waardevolle ingrediënten kunnen worden gewonnen, zoals onder andere vanille-orchideeën, Wasabi-planten en pepers. Ook zal er worden gewerkt aan optimale naoogst processing. Wageningen UR Glastuinbouw en Oost NV ondersteunen de ambitie van Intertaste.

Bedrijven die werken in de kruiden- en specerijensector en bedrijven uit de fytofarmaciesector zijn voor hun sourcing voor een belangrijk deel afhankelijk van import uit tropische gebieden in Zuidoost Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In de wereldwijde ingrediëntenketen speelt echter een aantal zaken dat een andere ketenbenadering gewenst maken, zoals productveiligheid (vermindering besmetting met pesticiden), zekerheden op het gebied van MVO zoals kinderarbeid, productkwaliteit (verontreiniging of vermenging met andere planten), oplopende prijzen, oogsten uit het ‘wild’ en certificeringsvraagstukken. Daarnaast zijn de ingrediëntenbedrijven op zoek naar nieuwe, natuurlijke smaken om hun productpalet uit te breiden en deze als innovatie aan te bieden aan grote en kleinere voedselproducenten.

Partners gezocht
Intertaste wil met de Ingredient Farm partijen uit de hele keten samenbrengen om een nieuwe keten ten behoeve van ingrediënten op te zetten in Nederland. De afhankelijkheid van productiegebieden elders in de wereld kan daardoor verminderen. De Ingrediënten Farm zal niet alleen nieuwe technologie ontwikkelen, ook zullen nieuwe soorten en optimale rassen voor nieuwe smaken en meer inhoudsstoffen worden ontwikkeld.

Het plan is om de Ingrediënten Farm te vestigen in het tuinbouwgebied Next Garden. Deze locatie is gunstig omdat de afstand tot kennisinstellingen zoals Wageningen UR, Radboud Universiteit en aantal hogescholen (HAN, Van Hall Larenstein en HAS Hogeschool) klein is. De ligging in Greenport Gelderland maakt bovendien uitbreiding naar andere sectoren (zoals de fruitteelt, de boomteelt en de paddenstoelenteelt) relatief eenvoudig. Bestaande teeltlocaties in dit gebied zouden kunnen worden gebruikt.

Meedoen of meer weten?
Jouke Kardolus, 06 2219 8070, jouke.kardolus@oostnv.nl
Herman Janssen, 06 2286 4679, herman.janssen@intertaste.eu

Intertaste Food Ingredients