Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Ingrediënten voor gezondere producten en minder milieubelasting

Published: 22-03-2016, | Member: DSM Food Specialties

Minder suiker in zuivelproducten, omega-3 vetzuren op basis van algen en methaanreductie in de veehouderij. De innovaties van DSM bestrijken de hele voedingsketen. De enzymen, de gistculturen en de procestechnologie van DSM dragen bij aan gezondere en schoner geproduceerde ingrediënten voor zowel de voedingsmiddelen- als de diervoederindustrie.

“Onze kennis van voedingsenzymen, gistculturen, smaakingrediënten en procestechnologie is breed. We zetten deze kennis in voor verantwoorde voeding van mens en dier”, vertelt Krijn Rietveld, Senior Vice President Partnering for Innovation bij DSM. De multinational is specialist in Life Sciences en Materials Sciences. Het cluster Nutrition omvat DSM Food Specialties en DSM Nutritional Products. In Materials Sciences maakt DSM hoogwaardige plastics om auto’s lichter te maken, coatings voor glasvezelkabels voor internet en is het producent van ‘s werelds sterkste vezel: Dyneema®. Ook maakt DSM uit restafval van landbouwproductie ethanol. Wereldwijd werken er 25.000 mensen bij DSM en verbonden bedrijven.

Rietveld: “Innovatie is onmisbaar om oplossingen te vinden voor actuele maatschappelijke en economische vraagstukken. En het is een drijvende kracht achter de verdere groei van DSM.” Hij licht een aantal recente foodinnovaties uit de keuken van de multinational toe.

Minder suiker
Een gezonder productaanbod is een van de thema’s in de voedingsmiddelenindustrie waarvoor DSM oplossingen ontwikkelt. “Onlangs hebben we een nieuwe toepassing van Maxilact® geïntroduceerd. Dit is een enzym dat het gebruik van toegevoegde suikers in zuivelproducten met twintig tot vijftig procent kan verminderen”, vertelt de innovatiemanager. Hij legt uit: “Dit enzym zet lactose uit melk om in glucose en galactose. Hierdoor komen de natuurlijke suikers vrij en wordt een zoete smaak verkregen.”

Maxilact® is niet de enige innovatie op het gebied van een gezonder productaanbod: “De komende jaren worden onder andere ook nieuwe gistextracten verwacht die bijdragen aan zoutreductie, ingrediënten die de houdbaarheid van voedingsmiddelen verbeteren en pro- en prébiotica die zorgen voor een gezondere darmflora.”

Innovatie bij DSM concentreert zich voornamelijk op bio-ingrediënten. Rietveld: “Onze innovaties dragen niet alleen bij aan een gezonder productaanbod, maar ook aan efficiëntere en meer duurzame productieprocessen. Door specifieke oplossingen kunnen wij het verbruik van grondstoffen verminderen en zorgen voor minder afval, een lagere uitstoot van CO2 en een lager energieverbruik.”

Enkele voorbeelden van recente introducties op het gebied van enzymen zijn: Rapidase Smart® (een enzym voor een snellere extractie van fruitsappen), Panamore® (een enzym waarmee bakkers de hoeveelheid additionele ingrediënten kunnen verminderen) en Brewers Clarex® (voor het helder maken van bier na het brouwproces).

Diervoeder
Naast voeding voor mensen is diervoeding voor DSM van toenemend belang. Verantwoord omgaan met het milieu is daarbij een belangrijke leidraad. “Op dit moment zijn er twee ontwikkelingen op het gebied van innovatie in diervoeder bij DSM die eruit springen. We zijn een ontwikkelingsovereenkomst aangegaan met het Duitse bedrijf Evonik. Samen met hen gaan we omega-3 vetzuren uit algen winnen die kunnen worden ingezet in de aquacultuur. Daarnaast loopt een groot project om de methaanuitstoot bij koeien terug te dringen via een voedingssupplement.”

In de diervoederindustrie is de laatste jaren een groeiende vraag naar visolie. Ook voor dieren is het belangrijk om dagelijks voldoende essentiële vetzuren, zoals de omega-3-vetzuren, op te nemen. Deze vetzuren worden tot nu toe vooral uit vis gewonnen. De beschikbaarheid hiervan loopt echter terug en daarom zijn alternatieve bronnen gewenst. “Omega-3-vetzuren zijn ook uit algen te winnen. DSM verwerkt al een groot aantal jaar omega-3-vetzuren uit algen in humane voeding, met name in babyvoeding. De technologie die DSM bezit, kan mogelijk samen met Evonik worden ontwikkeld tot een grootschalig productieproces voor de diervoederindustrie.”

Methaanreductie
Een andere innovatie waaraan DSM werkt, samen met een aantal wetenschappelijke instellingen, is een voedingssupplement voor veevoeder dat de uitstoot van methaan (CH4) door herkauwers kan verminderen. “Methaanuitstoot is in de veehouderijsector een serieus probleem en heeft te maken met de vertering in de vier magen van de koe,” legt de innovatiemanager uit. “Uit praktijkproeven blijkt dat de dieren dagelijks 500 liter methaan opboeren. Dit kost energie en dat gaat ten koste van de melkproductie. Methaan draagt bovendien bij aan het broeikaseffect, veel sterker zelfs dan kooldioxide (CO2).”

“Het nieuwe voedingssupplement waaraan wij werken, kan volgens onderzoekers de methaanuitstoot met dertig procent verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid of het welbevinden van de dieren. Het additief blokkeert de enzymatische processen waarbij methaan ontstaat in de maag van de koe. Dankzij de methaan-inhibitor in het voeder verloopt bovendien de vertering efficiënter. We verwachten dat het product, dat als poeder aan het voer kan worden toegevoegd, over enkele jaren op de markt verkrijgbaar zal zijn.”

Samen innoveren
Rietveld besluit: “Kennis en ervaringen delen betekent een stimulans voor innovatie. Echte doorbraken worden immers vaak tot stand gebracht door mensen die over de grenzen van hun eigen vak, expertise en ervaringen durven kijken. Bij DSM hechten wij daarom sterk aan open innovatie en werken we wereldwijd samen met allerlei ondernemingen en kennisinstituten. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld TNO in Delft, het Top Institute Food & Nutrition in Wageningen, het Dutch National Genomics Initiative en verschillende universiteiten. Ook werken we via een actief investerings- en licentiebeleid nauw samen met diverse partners. Dat draagt bij aan verbetering van innovatie en maakt het mogelijk om ideeën sneller om te zetten in concrete, duurzame oplossingen.”

DSM Food Specialties