Verborgen signalen voor IT-trends in agrifood

Published: 17-10-2014

Het combineren en analyseren van grote datasets kan nieuwe inzichten geven in trends. Deloitte Data Engine werkt met big data en heeft een koppeling gemaakt tussen datasets met patenten in agrifood en IT. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op het seminar ‘Silicon Valley meets Food Valley’, het pre-event van de Food Valley Expo, op 22 oktober 2014.

In opdracht van Food Valley NL heeft Deloitte Data Engine een analyse gemaakt van de stand van zaken bij het gebruik van IT in de agrifoodsector. Wim Scheper, leider van dit onderzoek bij Deloitte Data Engine, vertelt: “Voor investeerders zijn zulke inventarisaties erg interessant. Het wordt zichtbaar wat er speelt in een sector en waar het naar toegaat.”

Big data
Tegenwoordig worden op allerlei plaatsen steeds meer gegevens opgeslagen in grote databanken. Dankzij nieuwe technieken uit de informatica is het mogelijk om al deze gegevens te koppelen en zo nieuwe informatie uit de data te halen. Deloitte Data Engine, een nieuwe BV binnen Deloitte naast de bestaande specialismen accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies, is hierin gespecialiseerd.

“Deze nieuwe BV is anderhalf jaar geleden opgericht,” vertelt Scheper. “Er werken zo’n veertig ‘data scientists’, variërend van mensen gespecialiseerd in kwantummechanica tot neurowetenschappers en sterrenkundigen. Zij houden zich bezig met het analyseren van de data en het zoeken naar trends. Door het koppelen van grote datasets komen soms verrassende zaken naar voren, de ‘hidden signals’ zoals wij die noemen. Die verborgen signalen kunnen heel waardevol zijn.”

Patenten
Voor de analyse van de innovatie-ontwikkelingen werkt Deloitte met databases met patenten. Wereldwijd zijn er ruim 60 miljoen patenten op technologie en 100 miljoen verschillende bedrijven die deze patenten in eigendom hebben. Binnen de patenten zijn weer zo’n 70 duizend verschillende klassen gedefinieerd. Dat maakt het mogelijk om oneindig veel combinaties te maken. Door te zoeken naar relaties tussen de data in verschillende sectoren kunnen nieuwe inzichten worden verkregen en vroegtijdig trends worden gesignaleerd.

Scheper: “Voor Food Valley NL hebben we een onderzoek gedaan waarbij we patenten uit Silicon Valley hebben gekoppeld aan de bedrijvigheid in de regio Wageningen. Silicon Valley staat daarbij model voor de IT-sector en de regio Wageningen voor de agrifood-sector. We zijn op dit moment nog druk bezig met de analyses. Een van de zaken die ons is opgevallen, is het toenemende aantal patenten voor sensoren in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld voor vochtregistratie in de bodem. Maar ik verwacht zeker dat we nog meer interessante zaken gaan ontdekken.”

Wim Scheper presenteert de resultaten van het onderzoek ‘IT meets agrofood, how far are we’ tijdens het seminar ‘Silicon Valley meets Food Valley’, het pre-event van de Food Valley Expo, op 22 oktober 2014. 

Deloitte