Veiliger voedsel dankzij gevoelige testmethoden

Published: 07-12-2015, | Member: EuroProxima

Antibiotica, mycotoxinen en een groot aantal andere stoffen mogen niet in ons voedsel voorkomen. EuroProxima ontwikkelt en valideert innovatieve testmethoden waarmee deze stoffen zijn aan te tonen. Binnenkort wordt een nieuwe sneltest, die meerdere stoffen in een keer kan aantonen, verwacht.

Een aantal recente voedselschandalen heeft er voor gezorgd dat voedselveiligheid en de authenticiteit van voedsel volop in de belangstelling staan. Over de hele wereld willen toezichthoudende instanties en voedingsbedrijven in de keten kunnen aantonen wat er in het voedsel zit en waar het vandaan komt. Dit kan met de moderne testmethodes, die EuroProxima ontwikkelt en levert.

Het bedrijf is gespecialiseerd in testmethoden voor de controle op voedselveiligheid. Het gaat daarbij om ELISA-tests (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) en sneltestmethodes voor on-site controles. In het moderne laboratorium kan EuroProxima bovendien de diverse testmethoden valideren voor verschillende toepassingen waarbij rekening wordt gehouden met de voedingsmatrix. EuroProxima werkt nauw samen met wetenschappelijke instituten over de hele wereld en heeft op alle continenten een vertegenwoordiger.

Test op melkzuiverheid
ELISA-tests vormen het grootste deel van het portfolio van EuroProxima. Met deze methode zijn in een laboratorium macromoleculaire stoffen aan te tonen met een kleuringsreactie. “Het voordeel van een ELISA-test is dat er relatief eenvoudig een groot aantal monsters in een keer op dezelfde stof kan worden getest”, vertelt Marco Oteman, Sales Manager bij EuroProxima.

Deze zomer introduceerde EuroProxima een ELISA-test om koeien- of buffelmelk aan te tonen in schapen- of geitenmelk. Oteman legt uit: “Melk van koeien en buffels bevat een bepaald eiwit, het zogenaamde kappa-caseine, dat uniek is voor runderen. Dit eiwit mag niet in geiten- en schapenmelk voorkomen. Soms gebeurt dat toch. Een tank kan onvoldoende zijn gereinigd, waardoor er spoortjes koemelk in de geiten- of schapenmelk terecht komen. Voor mensen met een allergie is dat ongewenst. Ook wordt er wel eens koemelk bijgemengd omdat het goedkoper is dan geiten- en schapenmelk. Met onze zogenaamde ‘Milk Fraud/Bovine ELISA’ kan worden aangetoond of de geiten- of schapenmelk zuiver is.”

Een nieuwe toepassing voor deze test is recent ontwikkeld op verzoek van de vertegenwoordiger in Australië. Oteman: “Dit najaar zijn er verschillende ‘recalls’ geweest van kokosmelk uit Zuidoost-Azië omdat daar kleine percentages, niet gedeclareerde melkallergenen in zijn aangetroffen. Er zijn producenten die sodium caseinate toevoegen aan kokosmelk om deze romiger te maken. Het bleek dat onze melktest met een nauwkeurigheid van 0,1 procent kan aantonen of dit eiwit in kokosmelk voorkomt.”

Sneltest voor meerdere stoffen
Een ELISA-test wordt uitgevoerd in het laboratorium en duurt twee tot 2,5 uur. EuroProxima heeft daarnaast ook een aantal sneltestmethodes ontwikkeld. “Deze tests hoeven niet in een laboratorium te worden uitgevoerd. Zo kan je bijvoorbeeld op de boerderij al kijken wat er in een product zit.”

De huidige sneltestmethodes geven informatie over één stofje. Een nieuwe ontwikkeling is dat met een sneltest meerdere stoffen in een keer kunnen worden aangetoond. “Deze zomer is een onderzoeker van de Queen’s University uit Belfast bij ons gestart om een dergelijke sneltest te ontwikkelen voor mycotoxinen in voedsel en diervoeding”, vertelt Oteman. Het project bij EuroProxima wordt gefinancierd uit een ‘European Union Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship’.

Voedingsmatrix
EuroProxima levert meer dan alleen de testmethodes. “We bieden als service ook het valideren van onze tests in verschillende productgroepen. De uitkomst van een test hangt namelijk af van de voedingsmatrix. Die bepaalt onder andere hoeveel je terug kan vinden van de stof waarop je test. Verschillende stoffen kunnen storend werken op de uitkomst of er kan een aspecifieke reactie optreden waardoor de gevoeligheid van de test wordt beïnvloed. In ons moderne laboratorium valideren we op verzoek van de industrie testmethodes op diverse manieren, bijvoorbeeld door de stof toe te dienen en te onderzoeken hoeveel je daarvan terug vindt”, legt Oteman uit.

Hij besluit: “We volgen ontwikkelingen in de markt op de voet. Als zich ergens een probleem voordoet met voedselveiligheid, dan kijken wij of we daarvoor een oplossing in huis hebben of kunnen ontwikkelen. Onze testmethoden dragen bij aan eerlijk en veilig voedsel voor iedereen.”

Europroxima