Real-time bepaling organisch residu vergroot veiligheid

Published: 07-12-2015

Onvoldoende reiniging, het ontstaan van een biofilm in een leidingensysteem of een lekkende warmtewisselaar vormen een bedreiging voor de voedselveiligheid. Bactoforce heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee dit soort hygiënische problemen real-time in gesloten systemen zijn op te sporen. De nieuwe technologie helpt bij ‘troubleshooting’, bespaart tijd, chemische reinigingsmiddelen, water en energie.

“Een regelmatige inspectie van de tanks, de leidingen, warmtewisselaars en sproeidrogers in de voedingsmiddelenindustrie kan je vergelijken met een APK. Door op tijd scheurtjes, barsten, corrosie of onvoldoende hygiëne te signaleren, kan je deze verhelpen voordat de problemen groter worden. Zo houdt je bovendien de apparatuur in goede conditie.” Dat vertelt Marcel Wilmink, General manager Noordwest Europa bij Bactoforce.

Bactoforce is van origine een Deens bedrijf en is gespecialiseerd in inspecties van apparatuur bij zuivelfabrieken, drankenleveranciers en andere bedrijven in de voedingsmiddelensector. De onderzoeken gaan gepaard met een uitgebreid inspectierapport en het is mogelijk om online de status van de systemen te volgen. Bactoforce heeft vestigingen in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Biofilm
“In procesapparatuur zijn niet alleen beschadigingen een probleem. Het ontstaan van biofilm is minstens zo schadelijk”, stelt Wilmink. “Een biofilm is lastig te verwijderen. Je moet daarvoor het proces stoppen. Dat gaat ten koste van de productie-efficiëntie.”

Een biofilm ontstaat meestal door onvoldoende reiniging. Biofilms bestaan uit eiwitten, vetten, koolhydraten, carbonaten, fosfaten en samengeklonterde micro-organismen. Meestal zit daaroverheen een hardnekkige slijmlaag. In die laag zitten vaak veel bederf- en pathogene micro-organismen. Tijdens productie kunnen deze micro-organismen hieruit vrijkomen en zo besmetting van voedingsmiddelen veroorzaken.

Als er eenmaal een biofilm is ontstaan, dan is het moeilijk om deze uit de installatie te verwijderen. Een regelmatige controle kan veel ellende voorkomen. Voor open systemen en oppervlaktes is dat relatief eenvoudig. Voor gesloten systemen, zoals warmtewisselaars, pasteurs, indampers, membraanfilters en leidingen, is dat echter lastig.

Gesloten systeem
Bactoforce heeft een innovatieve inspectiemethode ontwikkeld voor het valideren van de reiniging in gesloten systemen. Er wordt daarbij gekeken of in het systeem organische residuen aanwezig zijn. “Afgelopen jaar zijn al meer dan honderd commerciële inspecties op de nieuwe manier uitgevoerd”, vertelt Wilmink. “Hieruit is gebleken dat de meting heel nauwkeurig aangeeft of er organisch residu aanwezig is.”

De nieuwe inspectiemethode gaat uit van een bepaling van de totale hoeveelheid organische koolstof in een gesloten systeem, het Total Organic Carbon-gehalte (TOC). Met een mobiele pompunit wordt van het gesloten systeem een watercircuit gemaakt. Aan het circulerende water wordt een oxidatiemiddel toegevoegd dat een reactie aangaat met koolstofverbindingen in het systeem. Een serie monsters van het circulatiewater wordt vervolgens naar een analysator overgebracht. De analysator is een mobiele unit, waarmee de analyse wordt uitgevoerd vlakbij de installatie. Met een sterk zuur wordt eerst het anorganische koolstof verwijderd. Daarna worden de organische verbindingen geoxideerd tot CO2. De hoeveelheid CO2 afkomstig van organische verbindingen wordt vervolgens geanalyseerd en dat is een maat voor de organische residuen, vervuiling en/of biofilm.

Cleaning in Place
Wilmink: “In bepaalde gevallen kan na het constateren van organisch residu, het residu worden aangepakt met de pompunit. Met de unit kan dan tijdelijk een (omgekeerde) CIP (Cleaning in Place, red.) worden aangelegd. Afzettingen komen daardoor makkelijker los en na afloop van de CIP kan direct worden gemeten of het systeem residuvrij is.”

De inspectie naar organisch residu in gesloten systemen wordt toegepast bij ‘troubleshooting’, localisering bij acute problemen. “Wij zien daarnaast een toenemende interesse bij het fine tunen van CIP-reinigingsprogramma’s. Dit gebeurt zowel voor nieuwe programma’s om deze te valideren op de specifieke verontreinigingen als voor bestaande programma’s om deze te verbeteren. Met een juist CIP-programma is immers de productveiligheid geborgd en is veel geld te besparen in de vorm van tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.”

Bactoforce