Van bietenblad tot hamburger

Published: 02-09-2014

In laboratoria doen onderzoekers interessante ontdekkingen, die jij als ondernemer slim kunt gebruiken. Peter Geerdink van TNO bouwt in zijn lab bladeren van suikerbieten om tot eiwit, waarmee je bijvoorbeeld vegetarische burgers kunt verstevigen. Je hebt dan geen soja of melkproducten meer nodig. MKB ondernemers gebruiken zijn ontdekking om het product te ontwikkelen en vervolgens op de markt te brengen.

In 2011 is er een Technologie Cluster gestart om eiwitten te winnen uit suikerbietenblad. Daarbij is een samenwerking tussen zeven MKB-bedrijven en TNO ontstaan die allemaal een stukje van de keten beheren. De MKB-bedrijven en TNO hebben een gezamenlijk einddoel, namelijk ‘waarde creëren met suikerbietenblad’ wat op dit moment op het land wordt achtergelaten.

Honderden euro’s extra opbrengst
“Het mkb is nu vooral betrokken bij het primaire proces: het oogsten, persen, hakselen van het bietenblad,” vertelt Geerdink. In de toekomst kunnen landbouwondernemers honderden euro’s per hectare extra opbrengen door niet alleen de bieten, maar ook de bladeren te verwerken. Met relatief weinig eiwit is een stevige gel te maken, wat een belangrijk aspect is voor de potentiele waarde van het eiwit. Gel is in veel voedingsmiddelen een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld in vlees vervangende producten of als bindmiddel. Op die manier is eiwit uit bijvoorbeeld zuivelproducten te vervangen.

Gesubsidieerde kennisoverdracht
Na dit Technologie Cluster is een vervolgonderzoek gestart met vier MKB-bedrijven op basis van een cofinanciering. De provincies Groningen en Drenthe steunen het project met subsidie. Binnen het MKB-programma wordt op verschillende manieren bestaande kennis van TNO overgedragen op een collectief van MKB-bedrijven. Een onderdeel van het MKB-programma is een Technologie Cluster. Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde kennisoverdracht moet het om kennis gaan die niet op een andere manier verkregen kan worden. Ook moet het duidelijk zijn dat met de beoogde vorm van kennisoverdracht (zoals advies, workshops en conferenties) bepaalde concrete resultaten worden behaald voor alle betrokken MKB ondernemers.

Wat is een Technologie Cluster
Als vooruitstrevend MKB-bedrijf bent u bezig met innovatie. Dat roept de nodige kennisvragen bij u op. Als blijkt dat u niet de enige ondernemer bent met deze kennisvragen, dan is een Technologie Cluster mogelijk. Dit is een project waarin bestaande kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep van minimaal 5 MKB-bedrijven. Het resultaat van een Technologie Cluster is dat het duidelijk is of de technologie geschikt is om in te zetten.

Meer informatie