Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Teckle-team biedt ondersteuning bij lastige innovatievragen

Published: 12-04-2016, | Member: Rabobank

Sommige stappen in het innovatieproces zijn moeilijk te nemen. Rabobank heeft in Nederland inmiddels zeven lokale banken met een ‘Teckle-team’ om innovatieve ondernemers bij te staan met een kritische blik, goede raad en financiële regie. Een goed plan kan een ondernemer helpen om goed onderbouwd de volgende stap te zetten.

“Startende ondernemers zien vaak gouden bergen. Ze voorzien echter niet altijd welke lastige hobbels er moeten worden genomen voordat het zo ver is. Bij de Rabobank hebben we kennis en expertise in huis waarmee we ondernemers op verschillende manieren kunnen ondersteunen om hun plannen verder te brengen. We gaan daarbij verder dan alleen het verstrekken van geld. We beschikken over een enorme hoeveelheid branchekennis. Deze bieden wij aan via onze innovatiespecialisten en via een praktische app aan. De Rabo Kennis app geeft uitgebreide real-time informatie over ontwikkelingen in een uitgebreid aantal sectoren. Ook geeft de app inzicht in cijfers en trends en staat deze boordevol publicaties en video’s. Goede branchekennis is onmisbaar bij het in de markt zetten van innovaties. Rabobank maakt het eenvoudiger om de markt in kaart te brengen en te houden. Daarnaast bieden we ondernemers een groot (internationaal) van bedrijven, kenniscentra, instanties en alternatieve financiers, waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. ”, vertelt Ben Smeenk, directeur Bedrijven van Rabobank Rijn en Vallei.

Onlangs is het zevende zogenaamde Teckle-team gelanceerd Ede, gespecialiseerd in agrifood. De Teckle-teams zijn teams die in Nederland ondernemers, starters, spin-offs en start-ups bijstaan bij het realiseren van hun businessconcept. Alle Teckle-teams zijn gevestigd nabij universiteiten en kenniscentra. Smeenk: “Daar zit de meeste kennis en innovatiekracht en daardoor kunnen bij innovatievragen makkelijk schakelen. De experts van de Teckle-teams zijn thuis in verschillende disciplines, van technologie, sales en marketing tot financiering. Voor bijna elke innovatievraag heeft Rabobank een deskundige in huis.”

Financiële regie
De Rabobank is van oudsher een agrarische bank en werkt door de hele voedselkolom in Nederland en in de rest van de wereld. Smeenk: “Onze bank heeft korte lijnen met de kennisinstellingen rond Wageningen en met de vele agrifood -ondernemers die daar zijn gevestigd. Wij kunnen agrifood-ondernemers in heel Nederland de weg wijzen en koppelen aan de juiste partijen. Het is in onze ogen belangrijk dat ondernemers in een vroeg stadium met hun plannen bij de bank aankloppen. Samen kunnen we dan onderzoeken wat de haalbaarheid is van een plan en waar eventuele bijsturing nodig is.”

De ontwikkeling van een innovatie kent meerdere stappen. “Elke fase kent zijn eigen uitdagingen. Als bank vinden we het belangrijk dat een ondernemer de financiële regie heeft over alle stappen. De experts van de Teckle-teams kunnen meedenken over ‘gestapelde financiering’. Sommige stappen zijn immers heel risicovol en niet bancair te financieren. We wijzen de ondernemer dan de weg naar andere mogelijkheden, zoals subsidies, crowdfunding of informal investors.”

”Als gewortelde food en agri-bank is het onze uitdaging om in de FoodValley ondernemers op weg te helpen”; zegt Smeenk. “Food en agri is een grote pijler in de strategische keuzes van de Rabobank. Het concept Banking for Food is daar een mooi voorbeeld van. Via dit wereldwijde concept willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de voedselproblematiek in de wereld. Dit doen we door in te zetten op het duurzamer gebruiken van grondstoffen, het beperken van de voedselverspilling en het creëren van een houdbare rentabiliteit. Bij deze ontwikkelingen speelt innovatie ook een grote rol. Daarmee is de cirkel wat ons betreft mooi rond!”

De Rabobanken met een Teckle-team zijn te bereiken via internet www.teckle.nl. Zij organiseren bovendien regelmatig samen met andere partijen ‘Meet & Grow’-bijeenkomsten waar ondernemers en financiers elkaar kunnen ontmoeten.

Rabobank