Zwarte vlekken-test peen is betrouwbaar

Published: 09-07-2014

NSure en Agrifirm Plant lanceerden in september 2013 een innovatieve testmethode voor het vroeg inschatten van het risico op zwarte vlekken in bewaarpeen, de ‘StoreNSure Peen’. De resultaten van het afgelopen seizoen zijn zeer positief. De waardering van telers is hoog en in de extra validatie kwam een betrouwbaarheid van 85% naar voren.

Bij de oogst van peen zijn de schimmels die de zwarte vlekken veroorzaken niet zichtbaar maar al wel aanwezig. Met de StoreNSure Peen test wordt de activiteit gemeten van de genen van de peen die bij de infectie door schimmels actief worden. De mate van de activiteit van deze genen geeft aan in hoeverre een partij peen risico loopt op het ontwikkelen van zwarte vlekken, door welk pathogeen dan ook. De test is heel eenvoudig uit te voeren er is slechts een klein beetje wortelsap voor nodig!

Betrouwbaar resultaat

In het eerste seizoen waarin de StoreNSure Peen test op de markt is gebracht, zijn direct veel testen verkocht. Het afgelopen seizoen is ook gebruikt om de referentie database aan te vullen en de betrouwbaarheid van de test te controleren. Om de betrouwbaarheid van de test vast te stellen, is bij 60 partijen op 3 momenten gedurende het bewaarseizoen een visuele beoordeling uitgevoerd. Gebleken is dat de uitslag van de ‘StoreNSure’ test voor meer dan 85% van de partijen overeenkomt met de visuele beoordeling.

Telers-enquête

Naast de vergelijking van de testresultaten met de resultaten van de visuele beoordeling, heeft NSure aanvullend een enquête gehouden onder telers die de test gebruikt hebben. Bijna 75% van de telers geeft aan dat de ‘StoreNSure’ test een waardevolle aanvulling is op de eigen waarneming omdat de test meer inzicht geeft in het risico op zwarte vlekken. Telers houden bij hun afzet daarom rekening met de uitslag van de test door hun verkoopmoment te vervroegen of te verlaten of de penen vaker te controleren op de aanwezigheid van zwarte vlekken.

Vervolg

De positieve resultaten van de ‘StoreNSure’ peentest zijn voor NSure aanleiding om de toepassing van de test verder uit te breiden. Naast het verder optimaliseren van de toepassing in “Nerac”, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een vergelijkbare test voor andere peenrassen. Voor deelname aan de uitbreiding van de test kunt u contact opnemen met de heer Theo Aanhane (theo.aanhane@nsure.nl).

www.nsure.eu