Real time bemestingsadvies met SoilCares Scanner

Published: 19-01-2016

Betaalbare technologie om boeren over de hele wereld te helpen bij het verhogen van hun opbrengst. Dat is de ambitie van Dutch Sprouts. SoilCares, een van de bedrijven van de Dutch Sprouts Group, heeft een innovatief systeem ontwikkeld waarmee real time een bemestingsadvies op maat kan worden gegeven. Boeren in Kenya hebben in een pilot hun opbrengst met 25 procent of meer kunnen verhogen dankzij de adviezen.

Vier keer prikken in de grond, grond verzamelen in een emmer, een snelle scan met een innovatieve sensor en enkele minuten later een advies op maat op een smartphone. De combinatie van een compact handapparaat en een grote database gaat in de nabije toekomst een laboratorium vol dure apparatuur vervangen. Bodemanalyses worden dankzij de zogenaamde SoilCares Scanner financieel bereikbaar voor miljoenen boeren, zowel in westerse als in ontwikkelingslanden.

Het idee is simpel, maar er zit heel wat technologie achter de scanner. Het systeem werkt met big data en is het resultaat van jaren wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. SoilCares heeft daarvoor samengewerkt met onder andere TU Twente, Wageningen UR en technologiebedrijven.

De ontwikkeling is nu van de scanner zover dat het apparaat dit voorjaar in Kenia op de markt komt. Het prototype van de scanner heeft zich in een pilot bewezen en blijkt betrouwbare adviezen te geven.

Op maat
De bemestingstoestand van de bodem bepaalt in belangrijke mate de opbrengst van gewassen. Boeren in westerse landen laten daarom regelmatig de grond analyseren en stemmen daarmee de bemesting af op de toestand van de bodem en de behoeften van het gewas. Deze analyses gebeuren in een laboratorium en kosten tijd en geld. Voor boeren in ontwikkelingslanden zijn dergelijke analyses geen optie, omdat laboratoria ontbreken of analyses te duur zijn. Bodemvruchtbaarheid laat juist in dat soort gebieden bijna altijd te wensen over en is met een gericht bemestingsadvies eenvoudig te verbeteren.

De SoilCares Scanner is een klein en betaalbaar apparaat. Volgens Angelique van Helvoort, hoofd communicatie & marketing bij Dutch Sprouts zullen in ontwikkelingsgebieden vooral tussenpersonen hiermee gaan werken: “Zij doen de analyse en de boer betaalt vervolgens een klein bedrag voor het bemestingsadvies. De boeren kunnen bijvoorbeeld met hun grondmonster naar het dorp komen om de analyse te laten uitvoeren bij de meststoffenhandelaar.”

De scanner werkt met een NIR-sensor (Near Infra Red) die in staat is de belangrijkste macronutriënten in de grond (de voedingselementen die de plant nodig heeft om te groeien) te analyseren. Daarnaast wordt informatie verzameld over de zuurgraad van de grond en het gehalte organische stof. Na het scannen worden de verzamelde data doorgeseind via internet naar de database van Dutch Sprouts in Nederland. Behalve het analyseresultaat worden ook de gewas- en gps-gegevens doorgestuurd. Vervolgens wordt met een modelberekening de optimale bemesting berekend en volgt een bemestingsadvies via de mobiel.

Big data
De bemestingsadviezen die scanner geeft, zijn concreet en op maat. Het is zelfs mogelijk om een boer een advies te geven met diverse alternatieve merken kunstmest. “Dit laatste is vooral in een land als Kenia belangrijk omdat boeren daar maar een beperkte keuze hebben aan verschillende soorten kunstmest. In Nederland bijvoorbeeld kunnen boeren zelf hun kunstmestmix laten optimaliseren met elke gewenste verhouding voedingsstoffen. Boeren in Kenia kunnen echter meestal kiezen uit een beperkt aantal standaard mixen die voorradig zijn.”

“De database is het echte ‘goud’. Daarin zitten jaren werk”, stelt Van Helvoort. “We zijn nog steeds bezig om de database verder uit te breiden met informatie over nieuwe grondsoorten, gewassen en meststoffen. We verzamelen zelf data en we werken samen met onder andere organisaties zoals overheden, onderzoeksinstituten en ngo’s.

Miljoenen boeren
De impact van een betaalbare bodemanalyse voor boeren in ontwikkelingslanden is enorm. “Met een kleine investering kunnen zij hun opbrengsten verhogen. Soms is het advies heel simpel en is het overstappen op een andere meststof en het strooien van kalk al voldoende om de bodem te verbeteren. De boeren oogsten meer en kunnen een deel van hun opbrengst verkopen op de lokale markt. Met wat zij verdienen kunnen zij hun kinderen naar school sturen of investeren in hun eigen bedrijf”, aldus Van Helvoort. “Dit systeem is interessant voor miljoenen boeren over de hele wereld. We starten in Afrika, maar de komende jaren zal ook voor boeren in de rest van de wereld de SoilCares Scanner beschikbaar komen.”

SoilCares

 

soil scanner