Opwaarderen reststromen met CO2-technologie

Published: 14-12-2015

De pulp die overblijft na het persen van koolzaad of olijven om olie te produceren, bevat nog waardevolle eiwitten, antioxidanten en olieresiduen. Met CO2-technologie is FeyeCon in staat om deze stoffen eruit te halen. De methode is duurzaam, omdat deze energiezuinig is en geen gebruik maakt van chemische oplosmiddelen, en heeft meer toepassingen voor de voedingsindustrie.  

Voor de kooldioxide (CO2) die vrijkomt bij verschillende industriële processen, heeft FeyeCon een mooie bestemming. Het bedrijf benut deze CO2 bij extraheren van waardevolle stoffen uit reststromen en het drogen van onder andere groenten en fruit. CO2 vervangt dan de traditionele oplosmiddelen en het proces is energiezuinig. In het geval van het drogen van groenten en fruit is het bovendien een milde methode die de smaak, kleur en textuur goed behoudt.

De technologie berust op het principe dat CO2 onder bepaalde omstandigheden (31°C en 73 bar) ‘superkritisch’ wordt, een fase tussen een vloeistof en een gas. Superkritische CO2 beschikt over een combinatie van een gasachtige viscositeit en vloeibare dichtheid. In deze vorm is CO2 in staat om watermoleculen en verschillende organische moleculen op te nemen.

Van lab tot opschaling
FeyeCon is een wereldspeler als het gaat om CO2-technogie. Het bedrijf ontwikkelt zowel nieuwe producten als toepassingen daarvoor. “CO2-technologie biedt veel mogelijkheden”, vertelt Cynthia Akkermans, teamleider van de Food Group bij FeyeCon. “Niet alleen voor foodtoepassingen, maar ook voor bijvoorbeeld het verven en schoonmaken van textiel, het produceren van natuurlijke extracten voor de cosmetica-industrie en het opwaarderen van gemeentelijk afval.” FeyeCon is dan ook actief in vijf sectoren: food, farma en cosmetica, textiel, polymeren en algen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, en het bedrijf heeft tien joint ventures in Nederland, Europa, Azië en de Verenigde Staten.

“Wij hebben in Nederland voor verschillende processen zowel een lab als pilot-scale apparatuur beschikbaar”, vertelt Akkermans. “We ontwikkelen 1-op-1 product-procescombinaties. Als iets werkt, kunnen we het vervolgens opschalen. We doen dat samen met onze klanten. Daarnaast nemen we deel in verschillende grotere projecten met universiteiten en bedrijven. Verschillende technologieën die wij hebben ontwikkeld hebben geleid tot spin-off bedrijven. CO2Dry is er daarvan één. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het drogen van levensmiddelen met CO2.

Valideren
Een andere activiteit is het opwaarderen van zijstromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Zo kan FeyeCon uit de perskoek die overblijft bij de productie van koolzaad- en olijfolie waardevolle stoffen halen. “Voor dit proces is veel belangstelling. Tot niet zo lang geleden werd perskoek verkocht als veevoer. Met onze technologie is het mogelijk om uit de perskoek componenten te halen die geschikt zijn voor humane consumptie. De producent krijgt er dan een betere prijs voor.”

Ook uit algen zijn waardevolle componenten te extraheren met CO2-technologie. Akkermans: “We halen er omega-3 oliën, eiwitten en kleurstoffen uit. Ook deze activiteit heeft geresulteerd in een spin-off bedrijf, namelijk AlgaeBiotech.”

Een innovatieve toepassing van CO2-technologie in food en farma is de micro-encapsulatie. “Hierbij beschermen we gevoelige ingrediënten in een matrix en geven die zo een nieuwe functionaliteit mee”, legt Akkermans uit. “Dit kan bijvoorbeeld een smaakstof, kleurstof, olie of eiwit zijn dat we willen stabiliseren. Micro-encapsulatie is ook te gebruiken voor ‘triggered release’, een methode die voor voedingsonderzoek nieuwe mogelijkheden biedt. Bepaalde componenten kunnen we zodanig inkapselen dat ze op vastgestelde plaatsen in het maagdarmkanaal vrijkomen.”

Met de CO2-technologie is het ook mogelijk getextureerde vetkristallen te maken. Samen met Unilever heeft FeyeCon dit proces geoptimaliseerd en dat heeft geresulteerd in het product InstaTex. “Dit is een nieuw, duurzaam ingrediënt dat met CO2-reststroom uit andere sectoren, zoals de bierbrouwerij, op een energie-efficiënte manier wordt geproduceerd. InstaTex heeft mooie eigenschappen en kan onder andere worden gebruikt in margarines om het vetgehalte naar beneden te brengen. Ook voor andere voedingsmiddelen zoals bakkerijproducten, confectie en chocolade, zien wij toepassingen,” vertelt Akkermans.

“Vorig jaar heeft er een IP-overdracht plaatsgevonden naar Unilever. Dit project is dan ook een goed voorbeeld van hoe wij werken. Samen met onze klanten ontwikkelen we een nieuwe technologie plus de toepassingsmogelijkheden. FeyeCon is meer dan alleen een onderzoekslab en steeds weer ontdekken we nieuwe toepassingen voor CO2-technologie.”

FeyeCon Development & Implementation