Nieuwe kweekmethode aardappelrassen geeft boost aan BioSolar-onderzoek

Published: 09-02-2015

Een nieuwe, revolutionaire methode om nieuwe aardappelrassen te kweken kan een flinke impuls geven aan fotosynthese-onderzoek. Daarom treedt Solynta, de ontwikkelaar van de kweekmethode, toe tot BioSolar Cells, een groot onderzoeksconsortium met Wageningen UR als trekker, dat al langer onderzoek doet naar de omzetting van zonne-energie in biobrandstoffen, chemicaliën en voedingsmiddelen.

Planten zetten gemiddeld slechts 0,5% van de ontvangen zonne-energie om, terwijl het theoretisch maximum rond de 5% ligt. Wanneer er gewassen voor handen komen die efficiënter zonlicht kunnen omzetten en dus meer stoffen kunnen produceren, zijn de economische perspectieven voor een grote groep biomaterialen en biobrandstoffen een stuk rooskleuriger.

BioSolar Cells doet, met financiële steun van Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI BBE), onderzoek om deze efficiëntieslag te kunnen maken. Dit is een moeizaam proces omdat duizenden genen betrokken zijn bij het fotosyntheseproces. René Klein Lankhorst is vanuit Wageningen UR directeur van BioSolar Cells: ‘Om te kunnen achterhalen hoe fotosynthese precies werkt, moeten we planten gebruiken die genetisch heel erg op elkaar lijken. We kunnen dan in proeven achterhalen welke genen de verschillen in prestatie veroorzaken.’

Genetisch identieke aardappelplanten
Een paar kilometer van het kantoor van Klein Lankhorst in Wageningen ontwikkelde Solynta een nieuwe methode om aardappelrassen te kweken. Voor deze methode werd Solynta door het ministerie van Economische Zaken uitgeroepen tot Nationaal Icoon 2014. Pim Lindhout, directeur R&D: ‘Wij hebben ontdekt hoe je aardappelrassen uit zaad kunt kweken. We maken nu rassen waarbinnen de genetische variatie nihil is en waarbij we relatief eenvoudig eigenschappen uit andere aardappelrassen kunnen inkruisen. We kunnen dus prachtig onderzoeksmateriaal leveren aan BioSolar Cells. Daarnaast ontdekken we met dit onderzoek interessante genetische eigenschappen die we kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe rassen’.

Effect van stress op fotosynthese
BioSolar Cells en Solynta gaan ook kijken naar het effect van stress op fotosynthese. René Klein Lankhorst: ‘We kijken wat gebrek aan water, zilte omstandigheden en hogere temperaturen doet met de efficiëntie van de plant. Omdat we nu met de aardappelen van Solynta kunnen werken, verwacht ik dat we veel sneller aanwijzingen vinden om planten te ontwikkelen die goed met deze stressfactoren kunnen omgaan’.

Solynta