Samenwerking NBC en NBA versterkt kracht ondernemer

Published: 26-05-2014

Eerder dit jaar heeft het NBC een viertal Kennis Workshops geïntroduceerd. De presentaties op locatie met online voorbereiding helpen bakkerijmedewerkers up-to-date te blijven op actuele thema’s zoals allergenen en de link tussen brood en gezondheid.

Het NBC en de NBA zullen onder gezamenlijke vlag de Kennis Workshops door ontwikkelen om in te blijven spelen op thema’s die voor de bakker belangrijk zijn. De ondernemer profiteert van de gecombineerde kennis en ervaring die beide bedrijven de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De accountmanagers van de NBA gaan de workshops actief uitdragen. De kennisspecialisten van het NBC blijven verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de workshops.

Naast het bestaande opleidings- en trainingspakket zal de NBA verdere leerprogramma’s ontwikkelen die zijn gericht op kennisoverdracht naar bakkerijmedewerkers. Dit zal gaan van laagdrempelige workshops tot meerjarige opleidingen. Waar mogelijk zal NBA hierbij gebruik maken van de expertise van het NBC. Zowel voor de ontwikkeling van de programma’s als voor de uitvoer.

De Kennis Workshops zijn te boeken via de website van het Nederlands Bakkerij Centrum www.nbc.nl/kennisworkshops

Dutch Bakery Center