Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

MIT haalbaarheid en innovatieadvies

Published: 24-03-2017

Wilt u duurzaam innoveren in de sectoren (Agro)Food, Health, High Tech Systemen & Materialen (inclusief Chemie), Tuinbouw of Energie- en Milieutechnologie? En dit binnen de provincies Gelderland of Overijssel? Vanaf 11 april om 9 uur kunt u subsidie aanvragen.

De subsidie ondersteunt mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties.

Wilt u innoveren in een andere sector? Hiervoor is een landelijk vangnet, informatie hierover vindt u op www.rvo.nl.

Subsidiemogelijkheden
U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject
  • een innovatie-adviesproject.

Voor meer informatie zie de Provincie Gelderland website.