Richtlijnen hygiënisch ontwerp voor versverwerkende industrie

Published: 25-09-2014

De technologische dienstverleners TOP uit Nederland en Campden BRI uit Engeland presenteren op 23 oktober 2014 nieuwe richtlijnen voor hygiënisch ontwerp voor de versverwerkende industrie. Deze richtlijnen zijn bedoeld om verwerkers van verse producten als groenten, fruit, vlees en vis en machinebouwers handvatten te geven om machines en productieruimtes nog beter te ontwerpen met hygiëne als aandachtspunt. Hiermee wordt de kans op voedselveiligheidsrisico’s verkleind.

TOP en Campden BRI zien noodzaak voor deze richtlijnen omdat de voedselveiligheidsrisico’s in de vers verwerkende industrie groot zijn. Met juist hygiënisch ontwerp kunnen veel problemen voorkomen worden. Deze richtlijnen worden gepresenteerd op het eerste internationale seminar over hygiënisch ontwerp op 23 oktober in Arnhem.

“Er bestaan al wel richtlijnen voor hygiënisch ontwerp, zoals EHEDG, maar die zijn vaak niet toereikend of niet van toepassing voor de vers industrie. ” Aldus Wouter de Heij, directeur van TOP bv. Omdat er met versproducten wordt gewerkt zijn de voedselveiligheidsrisico’s, zoals een salmonellabesmetting, extra groot. Dit kan een gevaar voor de volksgezondheid zijn. De Heij: “Met deze nieuwe richtlijnen kan de versverwerkende industrie een betere inschatting maken van wat wel en niet veilig is bij de aankoop van machines en de inrichting van een fabriek.” De richtlijnen zijn ontwikkeld in het EU project SUSCLEAN.

De combinatie van kennis op het gebied van microbiologie, levensmiddelentechnologie en werktuigbouwkunde is noodzakelijk bij hygiënisch ontwerp. TOP bv en Campden BRI hebben deze kennis in huis en willen deze op een praktische manier ook internationaal implementeren. Daarom organiseren ze op 23 oktober het eerste internationale seminar over hygiënisch ontwerp voor de versverwerkende industrie. Het seminar is gelijktijdig met de Food Valley Expo en vindt plaats op dezelfde locatie waardoor de twee evenementen eenvoudig te combineren zijn. Het volledige programma van de seminar is te vinden op www.toptechnologytalks.nl/events.

www.top-bv.nl/