Integrale ketenzorg voor hoge kwaliteit kalfsvlees

Published: 02-02-2016, | Member: VanDrie Group

Van kalfsvlees tot kalfsleer. De hele keten is vertegenwoordigd in de bedrijven die onder de VanDrie Group vallen. Het bedrijf waakt over de kwaliteit van het eindproduct en daarvoor is vergaand geautomatiseerd ketenkwaliteitssysteem ontwikkeld. “Dankzij onze integrale aanpak is het mogelijk om de kwaliteit te optimaliseren. Wij besteden bovendien veel aandacht aan het produceren op een duurzame manier”, zegt Henny Swinkels, Director Corporate Affairs bij de VanDrie Group.

De VanDrie Group levert kalfsvlees over de hele wereld. “Europa is onze thuismarkt, de wereld is onze uitdaging”, zegt Swinkels. Met een jaarlijkse omzet van meer dan twee miljard euro, vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië en 2.300 medewerkers is het bedrijf het grootste in zijn soort in Europa. Hij vertelt: “In de vleessector zijn we uniek omdat we de hele keten bestrijken. Tot de VanDrie Group behoren niet alleen kalverhouderijen maar ook bedrijven die kalvervoeders en zuivelgrondstoffen leveren, kalverslachterijen en een vellenverwerkingsbedrijf. Alle bedrijven werken nauw met elkaar samen. Dat geeft ons de kans om van het begin tot het eind de kwaliteit van het kalfsvlees te managen.”

De VanDrie Group heeft hiervoor het kwaliteitssysteem ‘Safety Guard’ ontwikkeld. De basis hiervan wordt gevormd door een tracking en tracing-systeem. Elk kalf krijgt direct na de geboorte een uniek nummer. Aan dit nummer worden alle gegevens van het kalf gedurende het proces gekoppeld. Het dier, en later het vlees, is daardoor in de hele keten te traceren. Met dit systeem wordt onder andere vastgelegd wat elk individueel kalf eet en deze gegevens worden gekoppeld aan de groei. De kalverhouder en de voerleverancier wisselen de informatie uit, waardoor de samenstelling van het voer kan worden geoptimaliseerd en elk kalf de juiste eiwitten op het juiste moment krijgt. Dankzij Safety Guard kan de VanDrie Group garanderen dat het kalfsvlees smakelijk, mals en voedselveilig is. Binnen dit systeem zijn ook eisen opgenomen ten aanzien van onder andere voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn.

Totaalbenadering
Het welzijn van de kalveren staat hoog in het vaandel. Niet alleen in de stal maar ook tijdens het transport worden de dieren optimaal verzorgd. De vrachtwagens zijn voorzien van drinkgelegenheid, klimaatbeheersing en van schokdempers. “We waren het eerste vleesbedrijf dat het ‘Beter Leven Keurmerk’ van de Dierenbescherming mocht dragen”, vermeldt Swinkels trots.

In de totaalbenadering van de VanDrie Group past ook aandacht voor het milieu. In dat kader wordt onder andere gewerkt aan het opwaarderen van mest. “Door de mest te ‘kraken’ kunnen er waardevolle elementen aan worden onttrokken, zoals aminozuren, kalium, eiwitten en fosfaten. Allemaal grondstoffen die in de nabije toekomst schaars worden. Hiermee springen we in op toekomstige ontwikkelingen. Voor dit project ‘Mest vol waarden’ werken we samen met partners buiten de keten en met Wageningen UR.”

Een ander voorbeeld is het aanbieden van niet gezouten kalfsvellen en het minder gebruik van zout bij conservering bij deze vellen. “Hoe meer zout we gebruiken, hoe meer water we moeten zuiveren. En hoe meer zoutgebruik, hoe langer het verwerkingsproces van de kalfsvellen duurt en hoe meer transportbewegingen nodig zijn. Per kalfsvel is nu ongeveer zes kilo zout nodig. Tussen 2009 en 2014 is hier gemiddeld al bijna 1 kilo afgegaan. In 2014 hebben we zelfs meer dan dertig procent van de kalfsvellen ongezouten aangeboden. Voor de looierijen die vellen ontvangen, is het een voordeel dat zij minder chemicaliën hoeven te gebruiken en het is ook beter voor hun eigen waterzuivering. Dit is een van onze meest recente innovaties. Het laat zien dat we zorg voor het milieu echt serieus nemen”, vertelt Swinkels.

Kennis uitwisselen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de VanDrie Group een gegeven. Swinkels: “De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de manier waarop met dieren wordt omgegaan. Tegelijkertijd groeit de wereldbevolking en daarmee de globale vleesconsumptie. In 2050 moeten er 9 miljard monden worden gevoed. Ook worden essentiële grondstoffen steeds schaarser. Wij gaan de uitdaging aan om te voldoen aan een groeiende vraag naar vleesproducten en deze te verenigen met een verantwoorde productie. Wij doen continu onderzoek naar nieuwe grondstoffen en hoe efficiënter met eiwitten kan worden omgegaan. We werken daarbij samen met diverse partners. Het is onze overtuiging dat door kennis uit te wisselen de hele agrifoodketen verder zal komen.”

VanDrie Group