Innovatiecentrum voor voeding in Noord-Limburg

Published: 19-11-2014

In Villa Flora, het glazen kantoor van de Floriade 2012, wordt een educatie- en innovatiecentrum voor voeding gevestigd. Het ‘Glazen huis voor de Voeding’ gaat kinderen en ouderen bewust maken van het belang van gezonde voeding. Trekker van het initiatief in Noord-Limburg is Jan Klerken Sr. van Scelta Mushrooms.

“Het doel van ons nieuwe centrum is drieledig”, vertelt Jan Klerken. “In het ‘Glazen huis voor de Voeding’ willen we kinderen en ouderen meer bewust maken van het belang van gezonde voeding. Hiervoor zullen we onderwijs en demonstaties gaan organiseren. Ook krijgen onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Wageningen UR een plek in het nieuwe centrum. Zij gaan onderzoek doen naar bijvoorbeeld eetproblemen bij kinderen. Tot slot is er aandacht voor het imago van werken in de agrarische sector. Instroom van jonge mensen in de sector is immers hard nodig.”

Het educatie- en innovatiecentrum in Venlo ontvangt financiële steun van de Provincie Limburg, de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialenen en de Europese Unie via de EFRO-regeling. Verschillende bedrijven en instellingen uit de regio hebben inmiddels belangstelling getoond voor deelname.

Jongeren en ouderen

Het plan voor een educatie- en innovatiecentrum voor voeding bestond al langere tijd. Klerken: “Bij Scelta Mushrooms hebben we de ervaring dat als je jonge kinderen in aanraking laat komen met verse voedingsmiddelen, zij dit leren waarderen en dat zij verse producten zelfs lekkerder gaan vinden dan snacks. Ook hebben we op de Kids University for Cooking stand op de Floriade veel erg positieve reacties gehad.”

“Daarnaast hebben we gemerkt dat ouderen het interessant vinden om te zien hoe bijvoorbeeld champignons worden geproduceerd. Er is veel verborgen ondervoeding bij ouderen en door hen bewust te maken van het belang van verse producten, hopen wij dat zij hun voedingspatroon verbeteren.”

Ambities

De gemeenten in de regio Noord-Limburg zijn blij met het nieuwe initiatief. Villa Flora staat grotendeels (7000 m²) leeg door het afhaken van Fooddrome, waardoor nu huurinkomst wordt gederfd. ASN Bank accepteert dat de leningen minder snel afgelost kunnen worden, maar eist wel dat de gemeenten uiterlijk eind 2015 voor een sluitende exploitatie zorgen.

Klerken heeft de ambitie om ook op andere locaties in Nederland een ‘Glazen huis voor de Voeding’ te vestigen. “Wij willen zoveel mogelijk mensen het belang van gezonde voeding bij brengen”, zegt Klerken. “Daarvoor moet je dicht bij de mensen zijn. Een schoolreisje bijvoorbeeld zal niet gauw naar een bestemming verder dan 100 kilometer gaan. Maar eerst moeten we er voor zorgen dat het centrum in Noord-Limburg een succes wordt.