FrieslandCampina DMV kan energie- en waterverbruik verlagen

Published: 02-10-2014

Veel voedingsbedrijven in de foodsector zijn bezig met verduurzaming, maar ze missen de concrete handvaten om hun energie- en waterfootprint drastisch te verlagen. Het toepassen van duurzame veranderingen in de bedrijfsvoering kan de footprint in tien jaar met minimaal 25% verlagen.

Dit blijkt uit onderzoek van Green Quest, een samenwerking van FD Media Groep, GDF Suez Energie Nederland en Cofely. De organisatie heeft als doel oplossingen te zoeken voor duurzaam ondernemen.

Water en energiereductie
Green Quest voerde de studie uit bij FrieslandCampinaDMV in Veghel, maar de onderzoeksresultaten bieden ook handvaten voor de rest van de voedingsindustrie. FrieslandCampina vroeg advies bij het behalen van drie duurzaamheidsdoelstellingen:

  • 25% minder energie, water en afvalwatergebruik per kilo product in 2020 dan in 2010
  • 10% van de FrieslandCampina DMV moet in 2020 uit duurzame proposities komen
  • Het benutten van de hoge betrokkenheid van medewerkers in de fabriek om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken

Afvalwater
Uit een rapport opgesteld door duurzaamheidsexperts van Green Quest, die een maand lang rondliepen in Veghel, blijkt dat de doelen realiseerbaar zijn. Het energieverbruik per kilo product is met 41% terug te brengen en het afvalwater kan zelfs met 100% worden verminderd. Inclusief het aantal maatregelen dat FrieslandCampina al nam, behoort ook een waterreductie van 25% tot de mogelijkheden. “Ondanks het feit het feit dat per bedrijf de processen verschillen, ligt er met dit rapport een voorbeeld voor de hele sector,” zegt Raymond de Schrevel van Green Quest.

Warmteterugwinning voedingsindustrie
Voedingsbedrijven kunnen bijvoorbeeld verbeteringen realiseren in warmteterugwinning. FrieslandCampina kan warmte uit de afzuiglucht gebruiken voor het verwarmen van aanzuiglucht. Ook het optimaliseren van bestaande apparatuur en het toepassen van oplossingen zoals optimalisatie van de warmtekrachtcentrales en hergebruik van eigen water behoren tot de mogelijkheden, zo blijkt uit het rapport.

FrieslandCampinaDMV
De Schrevel: “Bedrijven in de foodsector kunnen veel leren van de bevindingen van FrieslandCampina om het energie-en waterverbruik aanzienlijk te verminderen. De adviezen in dit rapport zijn in de praktijk te realiseren, maar zijn ook economisch aantrekkelijk.” Volgens De Schrevel cum suis loopt de financiële besparing grofweg parallel met de percentages in water- en energiereductie. FrieslandCampina bespaart enkele miljoenen euro’s op: minder heffingen voor het lozen van afvalwater, reductie van water- en energieverbruik en minder verbruik van reinigingsmiddelen.