FoodBattle 2.0: succesvolle groepsaanpak tegen voedselverspilling

Published: 29-07-2015

Wageningen UR Food & Biobased Research gaat de FoodBattle – een effectieve groepsaanpak tegen voedselverspilling – nog toegankelijker maken voor een groot publiek. Het initiatief was ook dit voorjaar voor de vierde keer op rij een succes. De ‘FoodBattle 2.0’ komt vanaf eind 2015 beschikbaar. Hiervoor kunnen organisaties zich nu al aanmelden.

Initiatiefnemers kunnen straks zelf bepalen wanneer ‘hun’ FoodBattle begint en hoe lang deze duurt. Deelname was tot nu toe beperkt tot vaste periodes van drie weken in het voor- en najaar. “Organisaties kunnen de FoodBattle straks optimaal integreren in hun beleid en zo synergie creëren met andere initiatieven van hun organisatie, zoals duurzaam voedsel, gebruik van grondstoffen, afvalmanagement of circulaire economie”, zegt Hilke Bos-Brouwers, coördinator van de FoodBattle en onderzoeker bij Wageningen UR Food & Biobased Research.

Gepersonaliseerd advies
Krijgen deelnemers aan de FoodBattle nu nog algemene tips om voedselverspilling te verminderen, straks worden ze voorzien van gepersonaliseerd advies. “Mensen die veel groente weggooien, krijgen dan andere tips dan iemand die vaak zuivelproducten overhoudt, illustreert Bos-Brouwers. “Ook kun je personaliseren aan de hand van het demografische profiel, bijvoorbeeld huishoudgrootte of de aanwezigheid van kinderen. Deelnemers worden zich zo nog meer bewust van hun valkuilen en zijn hierdoor waarschijnlijk eerder geneigd om hun gedrag te veranderen.”

Minder verspillen
Dat een groepsgewijze aanpak als de FoodBattle daadwerkelijk zorgt voor minder voedselverspilling, bevestigt de laatste serie FoodBattles die in maart 2015 werd gehouden. Zo’n 1500 deelnemers verminderden binnen drie weken de hoeveelheid voedsel die zij weggooiden met 27%. Dit is in lijn met resultaten van eerdere FoodBattles in 2012 en 2014. Aan de laatste serie FoodBattles namen acht organisaties deel: Wageningen UR, de gemeente Wageningen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland , het Voedingscentrum, Milieu Centraal, KED Voedsel en Natuur & Milieu.

FoodBattle
De FoodBattle is ontwikkeld door Wageningen UR Food & Biobased Research, Voedingscentrum en Milieu Centraal, met als eerste pilot de FoodBattle van Berkel Milieu en Circulus. FoodBattle wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Europese project FUSIONS. Deelnemers proberen drie weken lang zo min mogelijk te verspillen. Ze houden bij hoeveel voedsel zij weggooien en kunnen zichzelf daarbij meten aan anderen. Tijdens de FoodBattle krijgen ze tips voor slim kopen, koken en bewaren. Aanmelden voor deelname aan of organisatie van een FoodBattle kan via www.foodbattle.nl