Eiwit-hydrolysaat ter preventie van diabetes

Published: 12-11-2015, | Member: Newtricious

NewtriFlow® is een nieuw eiwit-hydrolysaat dat in klinische studies een aantoonbaar effect heeft op het verminderen van de risicofactoren bij pre-diabetes. Newtricious presenteerde onlangs de resultaten van deze studies op de Supply Side West in Las Vegas (USA). Er was veel interesse voor de doorontwikkeling en vermarkting van het product.

NewtriFlow® wordt gewonnen uit ei-eiwit. In 2011 is Newtricious gestart met humaan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een ei-eiwit hydrolysaat op het behoud van de gezondheid van bloedvaten. Het ingrediënt is getest in drie placebo-gecontroleerde, dubbelblinde gerandomiseerde studies onder ruim tweehonderd proefpersonen in Cork in Ierland en bij Nutrim in Maastricht.

Uit dit onderzoek bleek een gunstig effect van NewtriFlow® op vier van de vijf risicofactoren die een rol spelen bij het optreden van het zogenaamde metabool syndroom (MBS) of veelal ook pre-diabetes genoemd. MBS is uitgegroeid tot een moderne epidemie en het nieuwe product zou kunnen bijdragen aan het terugdringen hiervan. Uit de klinische studies bleek dat NewtriFlow® bijdraagt aan:

  • Vermindering van triglycerides in het bloed
  • Vermindering van het bloedsuikerniveau (glucose) en een toename in de gevoeligheid voor insuline
  • Verlaging van de bloeddruk
  • Ontspanning van de bloedvaten
  • Toename van het HDL-cholesterol

NewtriFlow® is beschikbaar als ingrediënt en kan worden gebruikt in voedingssupplementen en andere voedingstoepassingen en is ook beschikbaar in een eindapplicatie. Newtricious spreekt op dit moment met potentiële partners voor de doorontwikkeling van het product.

Video
Dutch supplier unveils egg protein with pre-diabetic positioning

Newtricious