Bijeenkomst: Efficiënter omgaan met water in de food industrie

Published: 16-02-2016

Planmatig omgaan met water kan in de voedingsmiddelenindustrie winst opleveren, zoals nutriëntenterugwinning, warmte- en energieterugwinning, beperking van afvalwaterstromen en hergebruik van proceswater. Food Valley NL, het Centre of Expertise Water Technology (CEW) en het European Water Stewardship (EWS) organiseren dinsdag 10 mei de informatiebijeenkomst ‘Duurzaam watergebruik in de foodsector’.

In 2015 hebben Food Valley NL en CEW de handen in elkaar geslagen om samen agrifoodbedrijven te ondersteunen op het gebied van duurzaam watergebruik. De heersende opvatting in de foodsector is dat er op het gebied van waterkwaliteit, productiewater en afvalwater niet veel winst meer te halen is. Onderzoek op basis het EWS Water Governance Model wijst het tegendeel uit; er is zowel economisch als milieutechnisch nog veel te winnen. Food Valley NL, CEW en EWS organiseren een bijeenkomst waarin bedrijven en onderzoekers toelichting geven op actuele thema’s in de watertechnologie en waar bedrijven advies kunnen inwinnen. Ook zijn er verschillende workshops waaraan kan worden deelgenomen. Het programma volgt.

Bijeenkomst ‘Duurzaam watergebruik in de foodsector’
Datum                  : 10 mei 2016
Locatie                 : Wageningen UR – Impulse, Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen

Meer informatie
Frances Fortuin, Food Valley NL
Länk Vaessen, CEW Leeuwarden
Harro Riedstra, European Water Stewardship

button