Duurzame eiwitten: uitdaging van diversificatie

Published: 18-02-2015

De zoektocht naar duurzame eiwitten is in volle gang. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen waarbinnen wordt gewerkt: nieuwe eiwitten uit agrarische bulkproducten, betere benutting van bestaande eiwitbronnen, het gebruik van dierlijke reststromen en de winning van nieuwe eiwitbronnen. Charon Zondervan, algemeen directeur van het Protein Competence Center (PCC), stelt dat diversificatie van de grote uitdaging is voor de toekomst.

Transitie op gang
Insectenburgers, algensapjes en zeewierkoeken. Consumenten in Westerse landen beginnen er aan te wennen. Supermarkten introduceren dan ook steeds meer voedingsmiddelen waarin duurzame eiwitten zijn verwerkt. De eiwitttransitie is duidelijk op gang gekomen.

Toch zijn dit soort nieuwe producten zeker niet de enige bron van duurzaam eiwit. “Om grote stappen te maken in de verduurzaming, moeten we niet alleen kijken naar deze nieuwe eiwitbronnen. Er is ook nog veel te winnen met de huidige eiwitten uit agrarische producten die in bulk worden geproduceerd”, stelt Charon Zondervan, algemeen directeur van het Protein Competence Center (PCC). “We kunnen veel efficiënter omgaan met reststromen uit bijvoorbeeld de akkerbouw en ook kunnen we dierlijke bijproducten, zoals bloed, botten en visafval, beter benutten.”

Nieuwe eiwitbronnen zijn nodig. Daarover is iedereen het eens. De milieubelasting van het consumeren van vlees, vis, zuivel of eieren is hoog. Wereldwijd groeit het aantal mensen dat meer te besteden heeft en dat gaat gepaard met een grotere consumptie van vlees. Ook in landen zoals China en India eet de bevolking steeds meer dierlijke producten. De zoektocht naar duurzame eiwitbronnen, die een aanvulling zijn op of een vervanging van de traditionele eiwitbronnen, is daarom in volle gang.

Krachten gebundeld
In mei 2014 werd in Nederland het Protein Competence Center http://www.pccresearch.nl/ opgericht met als doel kennis en onderzoek te bundelen en zo een versnelling in de zogenaamde eiwittransitie te bewerkstelligen. Zeven levensmiddelen- en veevoederbedrijven en zes kennisinstellingen werken daarin samen: Agrifirm, AVEBE, Darling Ingredients International, DSM, Duynie, FrieslandCampina, VanDrie Group, Hanzehogeschool Groningen, RUG, NIZO food research, TNO, University Medical Center Groningen (UMCG) en Wageningen UR.

PCC werkt aan alle aspecten van duurzame eiwitten, waarbij vooral aandacht is voor de technische en biologische functionaliteit van eiwitbronnen uit bulkgrondstoffen. Zondervan legt uit: “In de eerste plaats hebben zulke eiwitbronnen een enorm schaalvoordeel ten opzichte van de nieuwe eiwitbronnen zoals insecten of algen. Ten tweede worden deze eiwitten makkelijker geaccepteerd door consumenten. En tot slot, deze eiwitten hebben doorgaans niet te maken met de complexe Novel Foods regelgeving waaronder nieuwe eiwitten vallen. Nieuwe eiwitten moeten door deze procedure en dat neemt veel tijd in beslag.”

Diversificatie
Hoe dan ook, vast staat dat in de nabije toekomst meer eiwitten uit duurzame bronnen zullen worden benut. In 2012 werd Het Platform Nieuwe Eiwitproducten, kortweg Het Planeet, http://www.hetplaneet.nl/ opgericht. Wereldwijd is dit de eerste branchevereniging van producenten van duurzaam eiwit. De organisatie ondersteunt het PCC en ngo’s bij verschillende activiteiten, waaronder de vermarkting van nieuwe eiwitproducten en het bewust maken van consumenten.

PCC-directeur Zondervan concludeert: “Er zijn echt legio mogelijkheden om duurzamer om te gaan met eiwitten. Zo wordt bijvoorbeeld ook gewerkt aan bietenloof, eendenkroos en bermgras als eiwitbron. De uitdagingen van het benutten van nieuwe, duurzame eiwitbronnen zijn echter groot. Agroketens moeten opnieuw worden uitgedacht. Het vraagt onder andere om de ontwikkeling van nieuwe rassen en nieuwe technologieën voor bijvoorbeeld bioraffinage. Daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, fabrieken moeten flexibeler worden en moeten kunnen werken met verschillende, eiwitbronnen. Dat laatste is in mijn ogen de allergrootste uitdaging. Nu wordt er flink geïnvesteerd in een duur machinepark dat een groot aantal jaar mee moet kunnen en dat is ingericht op de verwerking van een soort eiwit. Diversificatie in eiwitbronnen vraagt een andere benadering van de hele industrie.”