De Groene Eiwitversneller van start

Published: 04-02-2016

In januari is De Groene Eiwitversneller van start gegaan. Deze unieke proeftuinfaciliteit is gevestigd bij Bobeldijk Food Group in Deventer en richt zich op de experimentele ontwikkeling van innovatieve, duurzame eiwit-ingrediënten en producten. De Groene Eiwitversneller is een initiatief van Food for Impact, Food Valley NL en vijf mkb-ondernemers.

De Groene Eiwitversneller is een food-grade testfaciliteit. De toegang tot en het gebruik van deze proeftuinfaciliteit staan, na herinrichting en oriënterende testen met betrokken partners open voor alle partijen die duurzame of ‘groene’ eiwit-gerelateerde food innovaties met potentiële eindgebruikers willen testen.

Twee experimentele ontwikkelingen staan centraal, beide op basis van duurzame of ‘groene’ eiwitbronnen:

  • een 100% plantaardige productbinding
  • een nieuwe generatie duurzame eiwitproducten.

De proeftuin ondersteunt projectpartners bij hun route-to-market. Ook andere mkb-ondernemers in binnen- en buitenland kunnen gebruik gaan maken van de faciliteit om hun business case te onderbouwen en samen de eiwitconsumptie te verduurzamen.

Eiwittransitie
De Groene Eiwitversneller heeft de ambitie om de overgang van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten te versnellen. Deze zogenaamde ‘eiwittransitie’ heeft een positieve impact op mens, milieu en dierenwelzijn. Directe consumptie van plantaardig eiwit of conversie van eiwitten uit bio-based reststromen door bijvoorbeeld insecten levert een indrukwekkende reductie in CO2-emissie op. Deze loopt alleen al in Nederland op tot 3,2 megaton CO2 als alle Nederlanders een dag in de week geen vlees zouden eten.

De belangrijkste uitdaging is om nieuwe eiwitproducten te ontwikkelen die de consument zo aantrekkelijk vindt dat ze graag overstappen op deze nieuwe eiwitbron. Kwaliteit van de producten is daarbij van doorslaggevend belang. De Groene Eiwitversneller wil deze zichtbaar maken en zal ‘groene eiwitten’ van een abstract begrip maken tot commercieel verkrijgbare innovatieve producten.

Deelnemers in de Groene Eiwitversneller zijn Bobeldijk Food Group (hoofdaanvrager), Ruitenberg Ingredients, ABC-Kroos, Duplaco en LaBeij Food. De Groene Eiwitversneller wordt gefinancierd uit het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020.