Biotechnologie voor nauwkeurige testen en nieuwe systemen

Published: 19-01-2016

Verse producten kunnen resten van chemische gewasbeschermingsmiddelen of schadelijke micro-organismen bevatten. Met innovatieve analysemethoden kan Groen Agro Control deze in heel lage hoeveelheid aantonen. Het bedrijf zet haar kennis van microbiologie ook in voor de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmethoden en de ontwikkeling van reincultures van algen en gisten.

Zo’n tweeduizend monsters per week worden er verwerkt bij Groen Agro Control. Efficiënt en snel. Dat moet ook, want verse voedingsmiddelen zijn bederfelijk. De producten worden er geanalyseerd op de aanwezigheid van ongewenste stoffen of op bacteriën, schimmels of virussen. Naast het aantonen van verontreinigingen in voedingsmiddelen kan het laboratorium ook analyses uitvoeren op inhoudsstoffen, zoals koolhydraten, eiwitten en vitamines.

Klanten uit de hele wereld weten de weg te vinden naar Groen Argo Control. Analyses vormen het belangrijkste deel van de werkzaamheden. Ongeveer tachtig procent van de verwerkte monsters betreft groenten en fruit. Deze komen direct van de teeltbedrijven of via handelshuizen. De overige monsters betreffen voedingsmiddelen bestaande uit samengestelde producten, vis en vlees.

Groenagrocontrol

Zeer nauwkeurige testmethoden
“Onze test op residu van pesticiden in groenten en fruit is heel gevoelig en zeer uitgebreid. Wij kunnen 650 verschillende componenten aantonen in zeer lage doseringen”, vertelt Michel Witmer, productmanager bij Groen Agro Control. “Er zijn maar weinig laboratoria die deze nauwkeurigheid kunnen benaderen. In het buitenland is een test op 100 tot 150 stoffen gangbaar. De kans is groot dat er dan stoffen worden gemist.” De laboratoria van Groen Agro Control beschikken daarvoor over een groot aantal moderne apparaten voor gaschromatografie (GC), vloeistofchromatografie (LC) en massaspectrometrie en zo kunnen ze informatie over de producten geven die soms verder gaat dan de wettelijke voedselveiligheidsvoorschriften of eisen van de supermarkten.

“In opdracht van onze klanten halen wij de monsters op bij de producent of, in geval van import, bij de haven. De lijnen zijn kort. Direct na aankomst in het laboratorium worden de monsters verwerkt en geanalyseerd. Bij afwijking van de norm vindt altijd een tweede en soms zelfs een derde controle plaats met andere apparatuur.” De analyserapporten worden vervolgens via een pdf verstuurd aan de klant of worden via internet beschikbaar gesteld via de besloten website ‘Residuweb’.

PCR technologie
Het laboratorium van Groen Agro Control beschikt naast apparatuur voor chemische analyses, ook over innovatieve technologie om schadelijke micro-organismen aan te tonen. “Hiervoor gebruiken wij PCR-apparatuur. PCR staat voor ‘Polymerase Chain Reaction’. Bij deze methode wordt een kleine hoeveelheid van het monster zo behandeld dat het DNA dat specifiek is voor een bepaald micro-organisme, zich vermenigvuldigt. Vervolgens wordt het monster gescreend op de aanwezigheid van DNA van het schadelijke organisme. De methode is heel gevoelig en snel. Na een dag wordt duidelijk of het onderzochte DNA, dus het micro-organisme, aanwezig is”, legt Witmer uit.

Om met PCR-technologie schimmels en bacteriën die in de tuinbouw voorkomen te kunnen aantonen, heeft Groen Agro Control eigen, specifieke ‘DNA-primers en probes’ ontwikkeld. Dit zijn kleine stukjes specifiek DNA die in de tests worden gebruikt om respectievelijk de reactie te starten of om als controle te dienen. Ook voor het onderzoek naar de schadelijke micro-organismen Salmonella, STEC en Listeria maakt het laboratorium gebruik van commerciële probes.

“We beperken ons overigens niet tot analyses. De uitkomsten van een analyse kunnen aanleiding zijn om, als een klant dat wil, processen kritisch door te lichten. Aan de hand van de verkregen resultaten wordt vervolgens een plan voor verbetering opgesteld en kan desgewenst geadviseerd worden bij de implementatie van dat plan.”

Nieuwe technologie
De werkzaamheden van Groen Agro Control breiden zich steeds meer uit. Naast laboratoriumonderzoek en advies is het bedrijf tegenwoordig actief betrokken bij de ontwikkeling van verschillende nieuwe technologieën. Zo is er bovenop de laboratoria een moderne kas gebouwd, voorzien van LED-belichting. Daar wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van microbiologische gewasbeschermingsmiddelen.

Groen Agro Control houdt zich sinds enkele jaren ook bezig met biotechnologie. Dat heeft geleid tot een bestand van een groot aantal reinculturen van verschillende biergisten en algen. Deze worden beschikbaar gesteld aan bierfabrikanten en aan telers van algen. Witmer: “Bij ons is veel kennis aanwezig als het gaat om microbiologie. Die kunnen we breed inzetten. De komende jaren verwachten we dan ook juist op dat vlak uitbreiding. Via onze klanten en partners zijn we betrokken bij allerlei tuinbouwprojecten. Zo werken we bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een op zichzelf staand voedingsproductiesysteem dat worden toegepast tijdens lange ruimtereizen. Verder ontwikkelen we plantenvaccins, toepassingen van antagonisten, en werken we aan de kweek van algen voor de productie van gezondheid bevorderende stoffen en medicijnen. We volgen nieuwste ontwikkelingen op de voet. Mensen met creatieve, biotechnologische ideeën zijn bij ons altijd welkom.”

Groen Agro Control