Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Technologie uit farma en gefractioneerd insecteneiwit voor diervoer

Published: 03-03-2016, | Member: Zetadec

Een optimale bereiding van diervoeders vraagt kennis van de interactie tussen grondstoffen en processen. Zetadec heeft die expertise in huis. Het bedrijf beschikt over een laboratorium en testfaciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling. Dat resulteert niet alleen in advies, maar ook in concrete oplossingen, zoals een sferische brok voor gecontroleerde afgifte van nutriënten in het maagdarm-systeem van koeien, kippen en varkens.

Nieuwe brok
De ‘spheronizer’ is een recente innovatie die Zetadec heeft ontwikkeld samen met de diervoederindustrie. “De technologie komt oorspronkelijk uit de farmaceutische industrie. Wij hebben deze geschikt gemaakt voor gebruik in de diervoederindustrie,” vertelt Menno Thomas, directeur Zetadec.

Hij legt uit waar het om gaat: “Van oudsher bestaat diervoeder uit homogene brokken, die het resultaat zijn van het malen, mengen en persen van grondstoffen. Samen met nutritionisten hebben wij technologie uit de farma verder ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om een brok in verschillende laagjes op te bouwen. Afhankelijk van de behoefte van het dier zitten de eiwitten en de zetmeelcomponenten in een bepaalde volgorde in laagjes over elkaar heen. Zo komen deze vrij op het juiste moment en op de juiste plek in het maagdarm-systeem van het dier dat de brok heeft gegeten.”

Zetadec is een adviesorganisatie die gespecialiseerd is in het optimaliseren van de processing van meel- en korrelvormige producten. De kernactiviteiten van het bedrijf bestaan uit het opzetten van proeven, het uitvoeren van statistische analyses en het ontwikkelen van modellen. Met de zo verkregen kennis worden productieprocessen en producten geoptimaliseerd. Als resultaat daarvan worden soms ook nieuwe producten ontwikkeld. De innovatieve voederbrok is daarvan een voorbeeld. De klanten komen uit de hele wereld en zijn diervoederfabrikanten, leveranciers van humane voeding en verwerkers van biomassa.

Big data
Thomas: “Het gaat bij ons om het inrichten van het proces of om het verbeteren van de nutritionele waarde. Waar kan dat beter en hoe is dat te realiseren? Bij het proces kijken we met name naar de temperatuur, het vermogen, de tijd en het vocht. Als het gaat om de nutritionele waarde van bijvoorbeeld diervoeder dan bestuderen we hoe de denaturatie van eiwitten of het ontsluiten van het zetmeel verloopt.”

Zo verzamelt Zetadec enorme hoeveelheden gegevens. “Met behulp van alle data ontwikkelen we nu samen met een aantal partners een decision support model waarmee machinefabrikanten, diervoederbedrijven en softwareontwikkelaars kunnen bepalen welke condities nodig zijn voor een optimale kwaliteit. De eerste testfase is onlangs afgerond en die zag er gunstig uit. De tweede testfase volgt binnenkort.”

Fractioneren
Andere innovatieve projecten waaraan Zetadec werkt, betreffen het fractioneren van complexe organische producten. Zo wordt er gewerkt aan technologie om insecten te benutten in diervoeder. “We werken aan processen om op industriële schaal verschillende componenten van insecten uit elkaar te halen; de verschillende eiwitten, de vetten en de chitines. Vervolgens bestuderen we daarvan ook de functionele eigenschappen en hoe deze zijn te gebruiken in diervoeder”, legt Thomas uit.

Ook wordt er gewerkt aan het fractioneren van zijstromen die vrij komen bij processen in de voedingsmiddelenindustrie. Zo wordt bijvoorbeeld technologie ontwikkeld om vloeibare zijstromen uit de zuivelindustrie op te werken tot nieuwe grondstoffen voor diervoeders.

“Veel van onze kennis en expertise is breed in te zetten. Van af het begin van ons bedrijf heeft onze focus gelegen op de diervoederindustrie, maar tegenwoordig werken we steeds vaker ook voor andere klanten. Soms rol je van het een in het ander. Een voorbeeld daarvan is hoe we van het optimaliseren van een proces voor de productie van vloeibare meststoffen in de ontwikkeling en het testen van nieuwe meststoffen zijn gerold. De komende jaren zullen wij onze activiteiten verder uitbreiden. Diervoeder blijft onze core business. De kennis en technologie die we daar ontwikkelen zullen we echter steeds vaker ook inzetten voor andere vragen in procestechnologie.”

Zetadec