Productie grondstoffen uit suikerbieten onderzocht

Published: 08-12-2014

AkzoNobel is een samenwerking aangegaan met Suiker Unie, Rabobank, Deloitte, de Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports en de provincie Groningen om de mogelijkheid te onderzoeken voor de productie van chemicaliën op basis van uit bieten gewonnen suiker.

Haalbaarheidsonderzoek

In dit kader hebben de partijen Deloitte gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het doel is een onafhankelijke kritische evaluatie en een economische beoordeling van de levensvatbaarheid van meerdere business cases voor commerciële productie in de chemiecluster in Delfzijl.

De samenwerking is onderdeel van een continu proces binnen de industrie om vervanging te zoeken voor steeds schaarser wordende niet-hernieuwbare grondstoffen en kan mogelijk resulteren in rendabele en duurzame synthese van een reeks chemicaliën.
Aanleiding was een recent rapport van Deloitte waarin Nederland specifiek wordt genoemd als een cost leader in de productie van suiker. Tevens wordt verwacht dat de productie van suikerbieten aanzienlijk zal stijgen als gevolg van de aanstaande deregulering.

Het onderzoek gaat ongeveer drie maanden duren en de partners verwachten een of meer succesvolle business cases te realiseren voor commerciële productie in Delfzijl.

Suikerunie.nl