Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Innovaties voor jonge dieren

Published: 18-03-2016, | Member: Denkavit Nederland

Denkavit ontwikkelt op basis van nieuwe grondstoffen, zoals alternatieve eiwitbronnen, innovatieve concepten voor de voeding van jonge dieren. Als producent van hoogwaardige voeders voor jongvee levert het bedrijf een bijdrage aan duurzaamheid en innovatie in de veehouderij. Denkavit investeert volop in onderzoek aan nutriënten, grondstoffen en diervoedingsconcepten.

“Speciaalvoeders voor jonge dieren, zoals kalveren, biggen en lammeren, worden van oudsher gemaakt van zijstromen uit de zuivelindustrie, zoals weipoeders. Deze eiwitbron staat op dit moment in de belangstelling van de voedingsmiddelenindustrie en wordt schaars. We zijn daarom op zoek naar alternatieven.” Aan het woord is Gijs Eikelenboom, commercieel directeur bij diervoederproducent Denkavit.

Denkavit is specialist in voeders voor jongvee en levert grondstoffen op maat aan de diervoederindustrie. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië, exporteert naar meer dan vijftig landen wereldwijd en heeft productielocaties en onderzoekscentra in Nederland en Frankrijk. Er werken 430 mensen.

Gezonde start
“Diergezondheid en het terugdringen van het antibiotica gebruik staan bij ons hoog op de agenda. Jonge dieren zijn kwetsbaar en een gezonde start is heel belangrijk. Naast genetica zijn voeding en management van essentieel belang om jonge dieren optimaal te laten groeien en presteren. Wij investeren volop in onderzoek aan nutriënten, grondstoffen en diervoedingsconcepten voor jongvee, zowel in onze laboratoria als op onze twee moderne onderzoekscentra”, vertelt Eikelenboom.

In 2011 werden een nieuw onderzoekscentrum en een ultramodern laboratorium gerealiseerd. Dankzij de recente bouw van een nieuwe moderne kalverstal is de DenkaFarm uitgebreid met 1.400 extra kalverplaatsen. Op dit moment wordt bij het onderzoekscentrum een varkensstal gebouwd voor 300 zeugen en hun biggen. Denkavit ontwikkelt zo nieuwe technieken in de stal, van vloeren tot mestverwerking en mogelijkheden van verschillende voersystemen. Dankzij de onderzoekscentra in Nederland en Frankrijk kan het bedrijf inspelen op de wensen van de internationale markt.

“Op het gebied van alternatieve eiwitten als grondstoffen voor jongveevoeding zijn er meerdere innovaties waaraan Denkavit op dit moment aan werkt”, vertelt Eikelenboom. “Dat zijn bijvoorbeeld eipoeders en insecten. Deze producten zijn op te werken tot waardevolle grondstoffen. We werken daarbij nauw samen met de producenten en onderzoeksinstellingen. Wat betreft insecteneiwit als diervoeder is er nog wel een lastige hobbel te nemen. Sinds de BSE-crisis is het namelijk verboden om dierlijke eiwitten te verwerken in diervoeders. Insecten vallen hier ook onder. We zijn druk aan het lobbyen om de regelgeving aangepast te krijgen.”

Nieuwe voerconcepten
Daarnaast ontwikkelt de R&D-afdeling van Denkavit ook nieuwe voerconcepten voor jonge dieren. “In de vleeskalverhouderij zijn afgelopen jaren veel innovaties doorgevoerd. Zo hebben we een speciaalvoer in korrelvorm ontwikkeld, dat een aanvulling is op kalvermelk in het rantsoen van de vleeskalveren. Deze nieuwe korrel voor kalveren bestaat uit plantaardige producten zoals granen, soja en peulvruchten en wordt in plaats van een deel van het melkrantsoen gevoerd. Een unieke innovatie in de markt, met positieve resultaten op de boerderij als resultaat.”

Ook voor varkens wordt gewerkt aan nieuwe voerconcepten. “Het aantal biggen per zeug neemt nog steeds toe, in Nederland en in de rest van de wereld. De zeugen hebben vaak onvoldoende melk en daarom is er toenemende behoefte aan aanvullende voeding. Wij springen op die ontwikkeling in met een nieuwe babyvoeding voor biggen.”

Eikelenboom stelt: “Samenwerken is nodig als je wilt innoveren. Daarom zijn we ook lid van Food Valley NL. Wij hebben een cruciale positie in de voedselkolom en we willen een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Dat doen we graag samen met partners uit de hele keten.”

Denkavit Nederland